Du học MBA ở Mỹ (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) - ELS 

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu.

Tôi đồng ý với những Điều Khoản Sử DụngChính Sách Riêng Tư

Kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN

Lấy bằng Cử nhân Kinh doanh với chuyên ngành Quản lý và Quản trị, Tiếp thị, Kế toán, hoặc Tài chính. Chuyên ngành Kinh tế học cho bạn lựa chọn lấy bằng Cử nhân Khoa học hoặc Cử nhân Xã hội.

Quản lý và Quản trị

Việc học chuyên ngành Quản lý và Quản trị giúp bạn thành công trong việc đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong thế kỷ 21, bao gồm sự thay đổi công nghệ và xã hội, sự cạnh tranh toàn cầu và sự đa dạng của lực lượng lao động. Bạn sẽ họ nhiều môn kinh doanh và kinh tế học, những lý thuyết về quản lý vận hành kinh doanh phức tạp, và tập trung vào việc đặt mục tiêu, lãnh đạo, hoạch định, kiểm soát và giải quyết vấn đề trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Tiếp thị

Một chuyên gia tiếp thị hiểu được nhu cầu của một doanh nghiệp, phát triển sản phẩm mới, và xác định cách thức doanh nghiệp giao tiếp với khách hàng về sản phẩm của mình. Với trọng tâm là tiếp thị, bạn sẽ học những chủ đề như hành vi khách hàng, phát triển sản phẩm, định giá, kênh phân phối, khuyến mãi, nghiên cứu thị trường, và quản lý hoạt động tiếp thị của công ty, và có thể theo đuổi sự nghiệp trong những lĩnh vực như quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, quan hệ công chúng hoặc bán hàng.

Học kế toán ở mỹ

Kế toán là một lĩnh vực không ngừng phát triển, cho phép một doanh nghiệp theo dõi thu nhập và tài sản của doanh nghiệp theo thời gian. Việc học kế toán của bạn sẽ giúp bạn hiểu được đạo đức, chiến lược giao tiếp hiệu quả, những nguyên tắc kế toán phổ biến, và lý thuyết cơ sở của những nguyên tắc này. Bạn sẽ học cách sử dụng kế toán, luật pháp, thuế và những thông tin khác nhằm giải quyết những vấn đề kinh doanh phức tạp.

Kinh tế học

Kinh tế học là ngành nghiên cứu về sự phân bổ hợp lý các nguồn lực và nó áp dụng và bổ sung cho nhiều ngành khoa học khác và ngành nghề từ nhà nghiên cứu, chính quyền tới doanh nghiệp. Thông qua môn kinh tế học, bạn sẽ phát triển kỹ năng quý giá như phân tích và ra quyết định và kiến thức về những nhân tố xã hội liên quan tới kinh tế học, ví dụ như thất nghiệp, nghèo đói, lạm phát, cơ cấu thị trường, và cạnh tranh quốc tế.

Tài chính

Tài chính là lĩnh vực nghiên cứu cách thức một doanh nghiệp hay cá nhân huy động, phân bổ và sử dụng nguồn tiền theo thời gian, tính đến những rủi ro của những dự án cụ thể. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu, việc học môn tài chính sẽ giúp bạn hiểu được tài chính doanh nghiệp và đầu tư vì chúng liên quan tới việc tối đa hóa tài sản, trình bày rõ ràng và thuyết phục về vấn đề tài chính, và tổng hợp những dữ liệu rời rạc thành một kế hoạch kinh doanh thống nhất.

Yêu Cầu Tuyển Sinh

Tất cả các chương trình cử nhân của Trường Kinh tế Doermer có yêu cầu tuyển sinh giống nhau:

 • Điểm GPA tối thiểu là 2.5
 • Điểm TOEFL là 79 hoặc IELTS 6.5

Bài thi SAT không phải là yêu cầu bắt buộc.

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC

Trường Kinh tế Doermer có hai định dạng chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) - MBA Chuyên và MBA+ - cả hai chương trình này đều cấp bằng MBA của trường Đại học Indiana. Sơ đồ dưới đây thể hiện những đặc điểm của mỗi chương trình.

Đặc điểmMBA ChuyênMBA+
Lớp Khai giảng Cuối tháng 7 Cuối tháng 8; sinh viên cũng có thể khai giảng vào đầu tháng 1
Họp lớp Họp lớp vào thứ 7 hàng tuần, với khóa học trực tuyến bổ trợ Họp lớp mỗi tuần một tối từ 6:00 tới 8:45; một số khóa hỗn hợp
Thời gian Hoàn thành Dưới 12 tháng
Hoàn tất Khóa học 8 khóa học trực tiếp, 3 khóa học trực tuyến
Giờ Tín chỉ 33 37
Có Chương trình Hỗ Trợ Sau đại học Không
Tuyển sinh Yêu cầu GMAT Không
Yêu cầu Tuyển sinh Tối thiểu Bằng Cử Nhân, kinh nghiệm làm việc chuyên môn Bằng Cử nhân
Thời hạn Nộp đơn Sinh viên Quốc tế: 17 tháng 7. Sinh viên Quốc tế Mùa Xuân: Tháng 9. Ngày 15

Yêu Cầu Tuyển Sinh

 • Điểm GPA tổng kết bậc cử nhân tối thiểu là 3.0
 • TOEFL (tổng điểm 77 hoặc cao hơn và điểm thành phần tối thiểu: đọc, 19; nghe, 14; nói, 18; và viết, 18) hoặc 6.5 IELTS hoặc 58 PTE
 • GMAT

 

Học bổng IPFW Merit Scholarship

SINH VIÊN BẬC CỬ NHÂN: Yêu cầu:

 • 87 TOEFL, 7.0 IELTS
 • Điểm tổng kết Phổ thông Trung học GPA 3.0
 • Hỗ trợ $7,500 học phí mỗi năm cho tối đa 4 năm.
 • Sinh viên chuyển tiếp cần hoàn thành tối thiểu 30 tín chỉ và điểm tổng kết GPA 3.0 và hoàn thành môn toán và tiếng Anh bậc đại học

SINH VIÊN BẬC SAU ĐẠI HỌC: Yêu cầu

 • 87 TOEFL, 7.0 IELTS
 • Tối thiểu điểm tổng kết môn chuyên ngành bậc cử nhân GPA 3.7
 • Hỗ trợ một phần học phí cho sinh viên quốc tế, dự kiến khoảng $7,682 mỗi năm (dựa trên mức học phí 2016-2017)

*Lưu ý: Thông tin học bổng chỉ có giá trị cho niên khóa 2017 – 2018 và có thể thay đổi.