Chương trình học toán cao cấp và ngành toán ứng dụng tại Mỹ - ELS 

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu.

Tôi đồng ý với những Điều Khoản Sử DụngChính Sách Riêng Tư

Toán Cao cấp

CỬ NHÂN

IPFW cấp bằng Cử nhân Khoa học Toán.

Toán Cao cấp

Cử Nhân Khoa học Toán tại IPFW sẽ giúp bạn sẵn sàng làm việc trong kinh doanh và công nghiệp, giảng dạy tại trường trung học hoặc nghiên cứu cao cấp hơn. Bạn sẽ hoàn thành những môn học bắt buộc và sau đó sẽ có 6 môn tự chọn:

 • Khoa học Thống kê Bảo hiểm: giúp bạn sẵn sàng cho nhiều vị trí trong ngành bảo hiểm
 • Toán: giúp bạn sẵn sàng để học cao học trong những ngành khoa học toán hoặc làm việc trong những lĩnh vực yêu cầu nền tảng toán học tốt.
 • Sư phạm Toán: cung cấp nền tảng toán cần thiết để dạy toán cấp trung học ở Indiana; bạn được khuyến khích học sư phạm là ngành phụ.
Yêu Cầu Tuyển Sinh

 • Điểm GPA tối thiểu là 2.5
 • Điểm TOEFL là 79 hoặc IELTS 6.5

Bài thi SAT không phải là yêu cầu bắt buộc.

Học bổng IPFW Merit Scholarship

SINH VIÊN BẬC CỬ NHÂN: Yêu cầu:

 • 87 TOEFL, 7.0 IELTS
 • Điểm tổng kết Phổ thông Trung học GPA 3.0
 • Hỗ trợ $7,500 học phí mỗi năm cho tối đa 4 năm.
 • Sinh viên chuyển tiếp cần hoàn thành tối thiểu 30 tín chỉ và điểm tổng kết GPA 3.0 và hoàn thành môn toán và tiếng Anh bậc đại học

SINH VIÊN BẬC SAU ĐẠI HỌC: Yêu cầu

 • 87 TOEFL, 7.0 IELTS
 • Tối thiểu điểm tổng kết môn chuyên ngành bậc cử nhân GPA 3.7
 • Hỗ trợ một phần học phí cho sinh viên quốc tế, dự kiến khoảng $7,682 mỗi năm (dựa trên mức học phí 2016-2017)

*Lưu ý: Thông tin học bổng chỉ có giá trị cho niên khóa 2017 – 2018 và có thể thay đổi.